Skip to main content

Objektif IPIM

  1. Memupuk minat dan mencintai sejarah khazanah negara dalam kalangan pelajar, guru dan siswa pendidik melalui pembelajaran di institusi muzium;
  2. Menjadikan institusi muzium sebagai sistem sokongan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang mantap dalam usaha peningkatan kemenjadian pelajar;
  3. Mencungkil bakat pelajar, guru dan siswa pendidik yang kreatif, inovatif dan produktif serta mempraktikkannya sejajar dengan kemahiran berfikir aras tinggi;
  4. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni pelajar, guru dan siswa pendidik;
  5. Memupuk perpaduan antara kaum; dan
  6. Memupuk semangat cinta akan negara.