Skip to main content

BORANG PERMOHONAN AKTIVITI IPIM

Setiap permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya
2 bulan dari tarikh sesi pelaksanaan


Rujuk Terma dan Syarat Permohonan