Skip to main content

BORANG PERMOHONAN AKTIVITI IPIM

Setiap permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya
2 bulan dari tarikh sesi pelaksanaan


Rujuk Terma dan Syarat Permohonan

One file only.
5 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.